Aktualności

VII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Uruchamiamy kolejną edycję konkursu astronomicznego dla uczniów szkół z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zasady uczestnictwa

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ze wszystkich poziomów edukacji w przedziale wiekowym od lat 6 do lat 20 z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs jest prowadzony w trzech odrębnych kategoriach:

  • „Niebo moich marzeń” - prace indywidualne (konkurs fotograficzny dla uczniów w wieku 6-12 lat);
  • „Warsztaty astronomiczne” - prace zespołowe (tylko dwuosobowe zespoły uczniów w wieku 12-20 lat), prelekcja o astronomii, czas trwania: 1 godzina, powinna mieć charakter efektownego pokazu z użyciem nowoczesnych technik multimedialnych, musi zawierać w swojej treści elementy związane z postacią Mikołaja Kopernika i regionem kujawsko-pomorskim, ma wzbudzić zainteresowanie obserwacjami astronomicznymi nawet bez użycia profesjonalnego sprzętu obserwacyjnego;
  • „Mój kosmos” - prace indywidualne (praca badawcza dla uczniów w wieku 12-20 lat, w której tematyka astronomiczna przedstawiona jest w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym, artystycznym).

Szkoła przesyła dokumentację konkursową w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2019 r. na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Edukacji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie „VII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny”.

 

Nagrody

W każdej ze wskazanych kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

  • za prace indywidualne w kategoriach „Niebo moich marzeń” i „Mój kosmos” - I miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 2 500 zł brutto każda, II miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 2 000 zł brutto każda, III miejsca – nagrody rzeczowe o wartości do 1 500 zł brutto każda;
  • za prace zespołowe „Warsztaty astronomiczne”- I miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 5 000 zł brutto dla zespołu, II miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 4 000 zł brutto dla zespołu, III miejsce –  nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 3 000 zł brutto dla zespołu.

 

Kontakt

Magdalena Mieszkalska, tel. 602 629 431

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania

Astrobaza Kopernik © 2013

Projekt i wykonanie: PRO-COMP