O Astrobazach - Rada Programowa

Maciej Mikołajewski

Dr hab. prof. UMK (ur. 1954 w Inowrocławiu), astronom specjalizujący się w astrofizyce układów podwójnych gwiazd. Wyodrębnił nową klasę gwiazd symbiotycznych, obdarzone silnym polem magnetycznym tzw. propellery. Współodkrywca unikatowego, rozległego dysku protoplanetarnego w układzie EE Cep oraz najbliższego Ziemi zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Organizator i współorganizator szerokich międzynarodowych kampanii obserwacyjnych. Silnie zaangażowany w działalność związaną z popularyzującą astronomii i upowszechnianiem wiedzy. W latach 1991-94 jako redaktor naczelny współuczestniczył w transformacji kwartalnika Postępy Astronomii w nowoczesny periodyk o szerokim zasięgu. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ub. wieku członek Rady Programowej Olszyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Członek ogólnopolskich komitetów obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 (dodatkowo pełnomocnik Prezydenta Torunia) i Roku Jana Heweliusza 2011 w Polsce. Współorganizator działań promocyjnych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w tym okresie. Obecnie (2013) członek rad programowo-naukowych projektu Astrobaza w województwie kujawsko-pomorskim, Centrum Hewelianum w Gdańsku oraz Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej. Od 5 kadencji w wybieralnych władzach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, pełniąc kolejno rolę skarbnika (2005-09) i wiceprezesa (od 2009). Jesienią 2011, jako nowy redaktor naczelny, przejął wydawany dwumiesięcznik Urania-Postępy Astronomii, przekształcając go w pełni kolorowy, nowoczesny magazyn dla szkół, uczelni oraz miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba.

Astrobaza Kopernik © 2013

Projekt i wykonanie: PRO-COMP